Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?

Vydáno: 11 minut čtení

Odpověď na otázku vyslovenou v titulku není jednoduchá. Jsou ovšem některá odvětví, kde přesčasy ohrožují zdraví a bezpečnost práce významným způsobem. Zejména v případech, kdy se nedodržuje zákoník práce , který stanoví zákonné limity pro přesčasovou práci a překračuje se rozsah stanovené pracovní doby. Potvrzují to výsledky nedávného průzkumu spolku Mladí lékaři. Z celkem 560 sloužících lékařů 88 % uvedlo, že běžně odpracují průměrně měsíčně 77 hodin přesčasů.

Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
JUDr.
Ladislav
Jouza
rubrika
V průzkumu se zjistily i problémy s odměňováním a pracovními úrazy. Někteří lékaři nedostávali za práci přesčas vůbec mzdu, nebo mzda byla nahrazena odměnou za pohotovostní službu nebo formou mimořádných čtvrtletních odměn. Objevily se i pracovní úrazy na zdravotnických pracovištích, kde se dříve téměř nevyskytovaly.
I průzkum České lékařské komory potvrzuje neuspokojivou praxi, zejména v délce pracovní doby. Překračuje se délka pracovní směny, neboť někdy lékaři pracují průměrně 77 hodin týdně.
Je nepochybné, že se jedná o porušování zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP). Neblahou skutečnost potvrzují kontrolní výsledky orgánů inspekce práce. Od roku 2018 do 19. června 2023 uložily orgány inspekce práce zaměstnavatelům v oblasti zdravotnictví 151 pokut v celkové výši 9,4 miliony korun. Z toho nemocnice dostaly 43 pokud za 5,4 miliony korun. Je n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související články

BOZP mladistvých zaměstnanců
Letní brigády z pohledu BOZP
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích
Pracovní úrazy při cestách autem
Nemoci z povolání
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
Svět práce a lidský kapitál
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Ohrožení nemocí z povolání
Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Práce ve ztíženém prostředí
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Krácení dovolené, pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Délka pracovní doby
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Aktualizace směrnic BOZP
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb., zákoník práce