Pololetní prémie

Plné znění otázky

V měsíc 7/2018 byly vyplaceny pololetní prémie za období 1-6/2018. Výpočet byl proveden procentem z hrubé mzdy. Jak tyto prémie ovlivní průměrnou hodinovou mzdu a ve kterých obdobích?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda

Související články

Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
EU: Daňové platby zaměstnance s průměrnou mzdou
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018

Související otázky a odpovědi

Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Odměny zdravotníkům
Spropitné do mzdy
Krácení mzdy při kratší pracovní době kvůli nedostatku práce
Mzdy na zakázky
Kratší pracovní úvazek
Neplacené volno
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Snížení mzdového výměru
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Náhradní volno, výpočet mzdy
Výplatní pásky
Plánování směn a práce přesčas
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Splatnost mzdy
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Výplata mzdy v cizí měně

Související předpisy

§ 358 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce