Pracovní smlouva - podpis oprávněné osoby za zaměstnavatele

Plné znění otázky

Musí být uvedeno v hlavičce pracovní smlouvy kromě všech náležitostí zaměstnavatele (název, adresa, iČ, spisová značka) i jméno osoby - zastoupení, kdo bude podepisovat za společnost? Stačí mít ve vnitřním předpisu společnosti, že ta a ta osoba je oprávněna podepisovat? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výdaje paušálem na pohonné hmoty
Karanténa a pracovní neschopnost
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Umělci – přezkoušení
Archivace pracovních smluv
Smlouva o výkonu funkce prokuristy - pracovní úraz a nemoc z povolání
Úklidové služby
Zaměstnání cizinců na DPP
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Zápočtový list
Insolvence zaměstnance
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Home office a paušální náhrada nákladů
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Aktualizace směrnic BOZP

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změny v doručování dle novely zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům

Související pracovní situace

Doručování písemností
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník