Práce z domu a přesčasy

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace, divadlo. Máme problém s evidencí docházky, kdy velká část zaměstnanců odmítá i minimální evidenci docházky, přestože "Příkazem ředitele" byla tato povinnost stanovena. Tiskopis - evidenci pracovní doby vyplňují v podstatě od pasu. Nárokují přesčasy, které nemám nikde podložené, že by byly odpracovány. Jak postupovat? Je stanovena povinnost zaměstnance průkazně prokázat svou přítomnost na pracovišti?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Kontrola evidence pracovní doby
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážky
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, zkrácení týdenní pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby, praxe
Evidence dnů a přesčasů
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence odpracované směny
Minimální časový údaj ve výkazech
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Evidence pracovní doby
Docházkový systém
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Práce z domu a přesčasy
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Vrácení mzdy za neodpracované dny

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce