Spořicí konto pracovní doby

Vydáno: 17 minut čtení

Český zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) zná dva způsoby flexibilního plánování pracovní doby na delší období. Jedná se o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a konto pracovní doby. I když je na první pohled konto pracovní doby velice lákavý a flexibilní institut, kvůli jeho značné administrativní náročnosti, spočívající zejména ve zcela jiném a složitém účtování odměňování, ho využívá naprosté minimum zaměstnavatelů. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby je naopak velice častý a používaný způsob rozvržení pracovní doby, protože mnohé provozy vlastně ani nelze plánovat jinak (nepřetržité provozy nebo 12hodinové směny). Přestože jsou pravidla nerovnoměrného rozvržení v zákoníku práce nastavena poměrně jasně, zaměstnavatelé je často neznají nebo možná raději nechtějí znát. V praxi se pak lze velice často setkat buď s nepochopením fungování jednotlivých druhů rozvržení, anebo s různými variacemi na tato dvě rozvržení pracovní doby, které však zákoník práce neumožňuje.

[ Pozn. red: článek byl převzat se svolením KDP ČR, zdroj: PEŠKAR, Michal a Ditta HLAVÁČKOVÁ. Spořicí konto pracovní doby – nová možnost sladění osobního a pracovního života. E-Bulletin Komory daňových poradců České republiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, (10), s. 47.]

Vysvětlení pojmu – ani konto pracovní doby, ani nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Obě tato rozvržení pracovní doby umožňují její plánování maximálně na 26 týdnů, nebo pokud je tak dojednáno v kolektivní smlouvě, až na 52 týdnů. Když u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, nelze překročit maximum 26 týdnů. Jedinou výjimkou potvrzující toto pravidlo je tzv. dlouhé konto pracovní doby, které za poměrně náročných podmínek umožňuje převedení určitého množství práce přesčas do bezprostředně následujícího vyrovnávacího období. To znamená, že s pracovní dobou lze „nakládat“ až v horizontu 104 týdnů (cca dvou let). Autoři se s touto výjimkou v praxi nikdy nesetkali a domnívají se, že ji v České republice pravděpodobně ani nikdo nevyužívá.

Lidský a pracovní život je však běh na dlouhou trať a omezení nakládání s pracovní dobou na 26 či 52 týdnů, tedy cca na půl roku či cca na rok, je značně limitující. Tento limit vychází z evropské legislativy1), ovšem v některých jiných členských státech EU lze nalézt důmyslné možnosti, jak s pracovní dobou zaměstnanců nakládat ve výrazně delším horizontu. Autoři tyto možnosti souhrnně nazývají spořicí konta pracovní doby. S pracovní dobou se ve spořicích kontech nenakládá v řádu měsíců, ale v řádu let. To umožňuje řešit celou řadu životních i ekonomických situací, které jsou při nakládání s pracovní dobou maximálně na měsíce téměř neřešitelné.

Spořicí konta pracovní doby většinou fungují tak, že si

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Sestavujeme rozvrh směn
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Změna letního času v roce 2019
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Otazníky kolem pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související otázky a odpovědi

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, zkrácení týdenní pracovní doby
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a lékař
Fond pracovní doby za měsíc
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Zavřený provoz o Vánocích - odměna zaměstnanců
Délka směny
Nerovnoměrná pracovní doba
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Změna pracovní doby
Vyrovnávací období zaměstnance