Kouření během pracovní doby

Plné znění otázky

Pokud firma stanoví určitá místa, kde mohou zaměstnanci kouřit, může zaměstnavatel stanovit vnitřní předpis, že zaměstnanec musí čipnout odchod/příchod na kouření (aby měl zaměstnavatel kontrolu nad časem "stráveným" při kouření), a pokud zaměstnanec nebude toto čipování a místo kouření dodržovat, strhnout pohyblivou složku mzdy?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Přestávky v práci
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část

Související otázky a odpovědi

Pracovní doba pedagoga
DPP a evidence pracovní doby
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Pracovní doba
Proplacení povinné přestávky v práci
Přestávka v práci
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence odpracované směny
Minimální časový údaj ve výkazech
Přestávky v práci
Přestávka v práci
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Práce z domu a přesčasy
Evidence pracovní doby
Docházkový systém
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Související předpisy

§ 52, 88, 109, 110 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce