Pracovní doba pedagoga

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace (střední + základní škola). V rámci evidence pracovní doby musí pedagog vykazovat přestávku na jídlo a oddech (tzn. vykázat celkem 8,5 hodin, pokud celou pracovní dobu stráví na pracovišti)? V jakém případě se může použit ustanovení § 88 odst. 1 druhé věty zákoníku práce (práce nemohou být přerušené, přiměřená doba na jídlo a oddech se započte do pracovní doby)? Může se toto ustanovení použit v případě pracovní doby učitele střední a základní školy (stanovit vnitřním předpisem)?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Přestávky v práci
Evidence pracovní doby
Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související otázky a odpovědi

Kouření během pracovní doby
Přestávka v práci
Pracovní doba
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Evidence odpracované směny
Minimální časový údaj ve výkazech
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Evidence dnů a přesčasů
Docházkový systém
Přestávka v práci
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Práce z domu a přesčasy
Evidence pracovní doby
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Docházkový systém
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby