Pracovní doba pedagoga

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace (střední + základní škola). V rámci evidence pracovní doby musí pedagog vykazovat přestávku na jídlo a oddech (tzn. vykázat celkem 8,5 hodin, pokud celou pracovní dobu stráví na pracovišti)? V jakém případě se může použit ustanovení § 88 odst. 1 druhé věty zákoníku práce (práce nemohou být přerušené, přiměřená doba na jídlo a oddech se započte do pracovní doby)? Může se toto ustanovení použit v případě pracovní doby učitele střední a základní školy (stanovit vnitřním předpisem)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Přestávky v práci
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část

Související otázky a odpovědi

Kouření během pracovní doby
DPP a evidence pracovní doby
Proplacení povinné přestávky v práci
Přestávka v práci
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Pracovní doba
Přestávka v práci
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Minimální časový údaj ve výkazech
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Přestávky v práci
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Evidence dnů a přesčasů
Docházkový systém
Přestávka v práci
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Docházkový systém