Evidence pracovní doby - uchování dokladů

Plné znění otázky

Prosím o informaci - jak dlouho uchovávat doklady evidence pracovní doby z hlediska zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Jde mi o § 35a odst. 4d) - Zaměstnavatelé jsou povinni uchovávat mzdové listy nebo účetní záznamy ... 30 let. Mezi účetními záznamy je vyjmenována také evidence pracovní doby. Má být tedy evidence pracovní doby také uchovávána 30 let? I když jsou ve mzdovém listu uvedeny údaje o náhradách (dovolená, překážky, omluvené volno bez náhrady mzdy apod.). 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zálohová nebo srážková daň
Vyplacení sociální výpomoci z FKSP
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Evidence docházky
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Minimální časový údaj ve výkazech
Evidence dnů a přesčasů
Docházkový systém
Evidence docházky
Evidence pracovní doby
Evidence odpracované směny
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Pracovní doba pedagoga
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Práce z domu a přesčasy

Související články

Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Evidence pracovní doby
Kontrola evidence pracovní doby
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení