Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Plné znění otázky

Budeme přecházet na nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu. "Vyrovnávací období" bude asi stanoveno na 1-2 měsíce. Pro výpočet průměrné týdenní pracovní doby v měsících, kdy je svátek budeme počítat s hodinami včetně svátků?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Evidence pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Evidence pracovní doby
Evidence pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Kontrola evidence pracovní doby
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Změna letního času v roce 2019
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související otázky a odpovědi

Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
DPP a DPČ - evidence pracovní doby, rozvržení pracovní doby, příplatky
Evidence odpracované směny
Minimální časový údaj ve výkazech
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Práce z domu a přesčasy
Evidence pracovní doby
Docházkový systém
Evidence dnů a přesčasů
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Docházkový systém
Evidence pracovní doby - uchování dokladů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Nárok na dovolenou při částečném uvazku
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Evidence docházky

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce