Dlužné mzdy

Plné znění otázky

S. r. o. dluží některým svým zaměstnancům ještě mzdu za rok 2016. V roce 2017 docházelo již k včasnému placení mzdových závazků ve výši odpovídající výplatním páskám za měsíce 1-12/2017. Ohledně těchto dlužných částek neprobíhá žádné exekuční řízení, insolvence, soudní či jiné řízení. Otázkou je, zda jakékoli úhrady mezd provedené v roce 2017 mají být započteny nejdříve na nejstarší dlužné mzdy z roku 2016 a poté na mzdy roku 2017 nebo zda může zaměstnavatel prohlásit, že úhrady provedené v roce 2017 jsou určeny na úhradu mezd za jednotlivé měsíce roku 2017? V prvním případě by se sice umořil dluh z titulu mezd za rok 2016, ale dluh by se přesunul na mzdy roku 2017. Posouzení pořadí úhrady mezd má pro zaměstnavatele praktický dopad například na možnost či nemožnost provedení ročního zúčtování daně za rok 2017, roční zúčtování daně však není předmětem dotazu.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda

Související články

Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Mzdy v ČR a u našich sousedů
OECD: Jak vysoké jsou průměrné mzdové náklady
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda

Související otázky a odpovědi

Zaměstnavatel platí za zaměstnance pojištění dle smlouvy Komplexní životní program
Pozdě uhrazené mzdy a penále
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Snížení mzdového výměru
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Odměny zdravotníkům
Náhradní volno, výpočet mzdy
Výplatní pásky
Plánování směn a práce přesčas
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Splatnost mzdy
Potvrzení o výši příjmu pro banku
Výplata mzdy v cizí měně
Výplatní termín
Potvrzení o zdanitelných příjmech
Nárok na proplacení svátků při neplaceném volnu