Nárok na dovolenou - úvazek 0,10

Plné znění otázky

Počítám správně nárok na dovolenou pro zaměstnance, který má úvazek 0,10 - pracuje vždy jeden den v týdnu na 4 hod - jeho roční nárok činí 4 dny (ve společnosti činí základní výměra 4 týdny), ale protože zaměstnanec u nás v kalendářním roce neodpracuje 60 dnů, tak mu bude náležet za každých 21 dnů 1/12 z jeho celoročního nároku tj. 4 : 12 = 0,333 zaokrouhleno na 0,5 za každých 21 odpracovaných dnů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Dovolená
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Krácení dovolené za nemoc
Dovolená
Nárok na dovolenou v roce 2023 po PPM
Krácení dovolené z důvodu nemoci – pracovní poměr na dobu určitou
Výpočet nároku na dovolenou po mateřské
Nárok na dovolenou při zkrácení úvazku
Výpočet nároku na dovolenou-mateřská
Nárok na dovolenou
Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená zkrácený úvazek

Související předpisy

§ 212, 214 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce