Odměna jednatele - cestovní náhrady

Plné znění otázky

Pokud má jednatel s. r. o. uzavřenou smlouvu o výkonu funkce s odměnou 0,- Kč a má tam uvedeno, že má nárok na cestovní náhrady, může je firma uplatňovat do nákladů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady v roce 2020
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Cestovní náhrady jednatelů
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce

Související otázky a odpovědi

Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Strava při LVK
Práce přesčas o víkendu a stravné
Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ
Občerstvení na pracovních cestách
Tuzemské stravné u OSVČ
Cestovní náhrady
Dohoda o provedení práce a používání soukromého automobilu
Cestovní příkaz - pronájem bytu
Paušalizace cestovních náhrad
Krácení cestovních náhrad
Stravenkový paušál a cestovní náhrady na pracovní cestě jednatele
Závodní stravování - různé ceny a příspěvek zaměstnavale
Cestovní náhrady
Více zemí na jedné zahraniční pracovní cestě
Vyúčtování cestovních náhrad – použitý kurs
Stravné - cestovní náhrady
Cestovní náhrady jednatele
Cestovné jednatele

Související předpisy

§ 6, 24. 2. zn) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů