Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Kam student VŠ s vlastním IČO zařadí příjem z dohod o provedení práce? Je společníkem ve společnosti (bez právní subjektivity). 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání brigádníků
Náležitosti mzdového listu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Dohoda o provedení práce mezi manželi
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
DPP a žádost o roční zúčtování daně
Dohoda o provedení práce a roční zúčtování
Souběh pracovní smlouvy a DPP
Sleva na dani DPP a pracovní poměr
Dohoda o provedení práce - starobní důchodce
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Daňový bonus

Související předpisy

§ 6. 1. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů