Plné znění otázky

V jaké výši má být poskytnuto stravné při služební cestě do Afriky, kdy v jednom dni strávil zaměstnanec 8,45 hod v Etiopii a 15,55 hod v Brazzaville? Mělo by být poskytnuto stravné v plné výši 60 USD, protože v Brazzaville strávil víc času nebo se má snížit na 40 USD (vzhledem k tomu, že v Africe byla služební cesta v rozmezí 12-18 hod). 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Daňové aktuality
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady v roce 2020
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Zahraniční pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část

Související otázky a odpovědi

Strava při LVK
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Stravenka a stravné
Cestovní náhrady
Tuzemské stravné u OSVČ
Stravné pro Polsko
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Paušalizace cestovních náhrad
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Závodní stravování - různé ceny a příspěvek zaměstnavale
OSVČ stravné, OSVČ ztráta
Stravenky a náhradní volno
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Stravné - cestovní náhrady
Stravné

Související předpisy

§ 170 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
366/2016 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017