SVJ a odměna členům výboru

Plné znění otázky

Jak to bude s odvody na SP, ZP a zdaněním u odměn členům výboru SVJ, pokud jim bude jednorázově schválena odměna ve výši: 1) do 3.000 Kč 2) do 10.000 Kč 3) nad 10.000 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odměňování společníka/jednatele s. r. o.
Poplatník v paušálním režimu - OSVČ a člen představenstva SVJ
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Odměny členů statutárních orgánů
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Ukončení podnikání fyzické osoby
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
89/2012 Sb. občanský zákoník