Zamyšlení nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu - jsou rány pěstí do obličeje na pracovišti v pořádku?

Vydáno: 11 minut čtení

Nejvyšší soud v nedávné době pod sp. zn. 21 Cdo 1915/2023 rozhodoval o dovolání zaměstnance, kterému zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr protože (mimo jiné) udeřil pěstí do obličeje svého kolegu. Nejvyšší soud došel k závěru, že odvolací soud pochybil, když považoval okamžité zrušení za platné a rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a vrátil mu jej k dalšímu řízení. Autorky tohoto článku se zamýšlejí nad důsledky tohoto rozhodnutí. Otevírají se tímto rozhodnutím dveře k legalizovanému násilí na pracovišti?

Zamyšlení nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu – jsou rány pěstí do obličeje na pracovišti v pořádku?
JUDr.
Nataša
Randlová
Ph.D.
Mgr.
Kristýna
Nehybová
Skutkový stav
Zaměstnanec (říkejme mu pan X) pracoval jako sanitář v nemocnici. Dlouhodobě ale nepracoval dobře, v jeho práci byly nedostatky, které museli odstraňovat a práci za pana X dokončovat jeho kolegové. Když kolegové panu X tyto nedostatky vytýkali, reagoval neomaleně a hrubě a zejména v kolegyních vzbuzoval pocit ohrožení. Pracovní nedostatky pana X a nespokojenost kolegů s jeho chováním opakovaně (a vcelku bezúspěšně) řešila i jejich nadřízená. Pan X měl dlouhodobý konflikt mimo jiné s jednou kolegyní. Tento konflikt dospěl až do situace, kdy byl na parkovišti před nemocnicí fyzicky napaden manželem uvedené kolegyně. Pan X toto ohlásil zaměstnavateli i Policii ČR. V pracovní neschopnosti nebyl. Manžel kolegyně zaměstnancem nemocnice nebyl.
Zhruba po 14 dnech na pracovišti znovu došlo k verbálnímu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Okamžité zrušení pracovního poměru
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru - absence
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Zkušební doba
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Výpočet odstupného
Neproplacená dovolená
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti
Odstupné
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce