Vytýkací dopis zaměstnancí

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace - divadlo. Máme zaměstnance, kterému jsme zaslali vytýkací dopis s výčtem nedostatků a termínem, do kdy má tyto nedostatky odstranit. Reakce zaměstnance - odešel na nemocenskou. V termínu, kdy měl prokázat (přehrávka) byl na nemocenské. Takto se chová už skoro rok, nemáme šanci stihnout do půl roku řešit vytýkané nedostatky, popřípadě ukončit pracovní poměr. Jak dále prosím postupovat? Prodlužuje se doba (půlroční) za dobu nemocenské?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související články

Neomluvená absence zaměstnance
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?

Související otázky a odpovědi

Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Účast na zdravotním pojištění
Úklidové služby
Odpovědnost účetní
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Porušování etického kodexu
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Výpověď při pracovní neschopnosti
Exekuce a odstupné
Zápočtový list
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce