Vánoční brigády

Vydáno: 26 minut čtení

Blíží se Vánoce, svátky klidu a míru, ale tradičně také období spojené se shonem a velkými nákupy. Právě před Vánoci se řada firem potýká s vyšší poptávkou po svých službách či zboží a začíná se poohlížet po dočasné výpomoci, takzvaných brigádnících. Z hlediska pracovního práva existuje řada možností, jak brigádníka zaměstnat. Volba konkrétního druhu pracovněprávního vztahu pak má vliv jednak na finanční stránku (zejména odlišný režim placení povinných odvodů), ale zcela zásadně se liší i práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Právě nyní je nejlepší čas připomenout si všechna důležitá pravidla a připravit se na blížící se vánoční nábor brigádníků.

V našem příspěvku se zabýváme tím, jak mohou zaměstnavatelé brigádníky1) zaměstnat, co vzít v úvahu při volbě konkrétního nastavení pracovněprávního vztahu, jaké mají jednotlivé druhy těchto vztahů výhody a nevýhody a jaká jsou jejich specifika. Zabýváme se také problematikou práce ve svátek, která je s obdobím Vánoc tradičně spojena.

Možnosti zaměstnání brigádníků

Zákoník práce umožňuje vykonávat „brigádu“ (závislou práci) pouze na základě (i) pracovního poměru (zpravidla s kratší pracovní dobou), (ii) dohody o provedení práce nebo (iii) dohody o pracovní činnosti. Každá z těchto 3 variant má svá specifika. Ve vztazích s brigádníky zaměstnavatelé nejčastěji volí mezi dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, neboť umožňují největší flexibilitu a zpravidla mají také některé výhody ryze finanční, a to nejen pro zaměstnavatele. Klasický pracovní poměr (často se zkráceným úvazkem a uzavřený na dobu určitou) se na brigádu dá také plně využít, pojí se s ním ale více povinností jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance a je celkově méně flexibilní.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a jejich specifika

Tyto souhrnně označované dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále je pro zjednodušení budeme označovat souhrnně také jako „dohody“) jsou flexibilním způsobem využití pracovní síly. Své uplatnění najdou právě při nárazové či nepravidelné potřebě práce, při sezónních pracích nebo při zaměstnávání studentů či seniorů.

Společné rysy obou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou:

  • omezený rozsah práce (odpracovaných hodin), který lze na jejich základě provést;
  • relativně nižší ochrana zaměstnance, když se neuplatní řada ustanovení zákoníku práce včetně například ustanovení o pracovní době, době odpočinku, odměňování nebo skončení pracovního poměru;
  • neexistence povinnosti zaměstnavatele přidělovat práci (pokud se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel výslovně nedohodnou);
  • jednodušší právní úprava a větší volnost smluvních stran dohodnout si svá práva a povinnosti odlišně od zákona.

Omezený rozsah konané práce – jediná odlišnost obou dohod mezi sebou

Dohoda o provedení práce se od dohody o pracovní činnosti odlišuje v zásadě pouze maximálním rozsahem práce, který lze na jejím základě odpracovat. Práva a povinnosti smluvních stran zákoník práce totiž stanovuje pro obě dohody stejně. Totožný je i druh práce, který lze na základě některé z dohod vykonávat – zákoník práce jej totiž neomezuje.

Dohoda o provedení práce umožňuje rozsah práce nejvýše 300 hodin v kalendářním roce. Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci v rozsahu, který v průměru nepřekročí polovinu stanovené týdenní pracovní doby (ta je nejvýše 40 hodin) u konkrétního zaměstnavatele za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnos

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Související články

Zaměstnávání brigádníků
Studentské brigády a zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Zaměstnávání brigádníků
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
DPP a DPČ
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Rozsah pracovní doby u DPČ
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pracovní smlouva
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP
Práce 13 hodin denně
Dohoda o provedení práce
Průměrný čistý výdělek z DPP
Dohoda o provedení práce
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Dohoda o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o provedení práce
Vzor: Dohoda o pracovní činnosti