Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnanec požádal o změnu pracovní doby od 8:00 do 14:30 hod. v loňském roce. Tato změna mu byla schválena. Dnes ovšem nastoupil bez oznámení v 6:00 hod. Zaměstnavateli předem nic neoznámil. Zaměstnanec jen dnes sdělil, že bude pracovat do 12:30 hod. Jakým způsobem se může zaměstnavatel bránit? Dá se to posuzovat jako porušení pracovní doby? Může zaměstnavatel v tomto případě trvat na dodržení pracovní doby do 14:30 (běžná doba ostatních zaměstnanců - jednosměnný provoz)?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Ukončení životního pojištění a převod prostředků k jiné pojišťovně - příspěvky zaměstnavatele
Úroky ze dvou hypotečních úvěrů
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Vyrovnávací období zaměstnance
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Pracovní doba
Nepřetržitý provoz
Odpovědnost účetní
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Rozvržení pracovní doby
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Noční práce
Vytýkací dopis zaměstnancí
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Nerovnoměrná pracovní doba - výpočet mzdy
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný

Související články

Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Otazníky kolem pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Nový svátek v roce 2016
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu

Související pracovní situace

Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Sjednání kratší pracovní doby
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související předpisy

§ 78-81, 301 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce