Zaměstnavatelé už se nemusí bát zaměstnancům svěřit tankovací kartu

Vydáno: 8 minut čtení

V odborné veřejnosti dříve převládal názor, že se zaměstnancem nemůžete sjednat dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti) na tankovací kartu. Tento názor však byl překonán několika rozhodnutími Nejvyššího soudu, která si níže dovolujeme pro personální praxi shrnout.

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, obvykle nazývaná „dohoda o hmotné odpovědnosti“, je upravena v § 252 a násl. zákoníku práce.

Uzavřít takovou dohodu je pro zaměstnavatele značně výhodné, protože

  • oproti standardně požadované náhradě škody nemusí zaměstnavatel prokazovat zavinění zaměstnance (zaměstnanec má však možnost se odpovědnosti zprostit, pokud sám prokáže, že schodek, známý též pod laickým pojmem „manko“, nevznikl jeho zaviněním – důkazní břemeno zde tedy nese zaměstnanec, ne zaměstnavatel) a
  • náhrada škody není omezena do výše 4,5násobku průměrného výdělku zaměstnance, zaměstnanec je tak povinen schodek (škodu) zaměstnavateli nahradit v plné výši.

Předmětem takové dohody však mohou být podle zákoníku práce pouze hodnoty urč

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Odpovědnost zaměstnance za svěřené hodnoty a řešení vzniklého schodku
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení
Zdravotní pojištění - neoznámení důležité skutečnosti zaměstnavateli
Neomluvená absence zaměstnance
Oprava poškozené věci a náhrada škody
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)

Související komentovaná judikatura

Vlastnictví hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
Zboží jako hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování (21 Cdo 492/2019)
Okamžik uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Související judikáty

Dohoda o hmotné odpovědnosti
Zboží věci určeno k obratu nebo k oběhu

Související otázky a odpovědi

Odpovědnost účetní
Výdělečná činnost zaměstnance vedle svého zaměstnání
Hmotná odpovědnost zaměstnance
Vytýkací dopis zaměstnancí
Porušování etického kodexu
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Změna doby zkráceného úvazku bez vědomí zaměstnavatele
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Dohoda o skončení pracovního poměru
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Vyrovnávací období zaměstnance
Sleva na sociálním pojištění - lékař jako odpracovaná doba
Zástupce statutárního orgánu v příspěvkové organizaci