Daňová uznatelnost pojistného u vyslaného pracovníka

Plné znění otázky

Ve firmě již po několik let pracuje pracovník zahraniční německé mateřské společnosti na manažerské pozici. Německá společnost za tuto svoji službu externího manažera měsíčně fakturuje. Česká firma měsíčně odvádí zálohy na daň z příjmu fyzických osob. Vzhledem k tomu, že se již jedná o dlouhodobý vztah, německý pracovník již nemá k dispozici formulář A1 a sociální a zdravotní pojištění tedy již musí být hrazeno v České republice. V rámci zjednodušení administrativy se rozhodlo, že registraci pracovníka provede česká společnost tedy nikoliv právní, ale ekonomický zaměstnavatel. Sociální a zdravotní pojištění tedy v České republice odvádí česká společnost, přičemž částku pojistného, která má být srážena zaměstnanci přefakturuje na německou mateřskou společnost, ale pojistné, které je hrazeno za organizaci zůstává v nákladech na účtu 524 české společnosti. Můžeme tento náklad považovat za daňově uznatelný i vzhledem k tomu, že registraci pracovníka na pojišťovnách v počátku již zřejmě chybně provedla česká společnost místo německého právního zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní neschopnost zaměstnance
Práce přesčas
Docházka
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku
Zdanění příjmu z USA
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Příjem na základě pracovní smlouvy
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Sociální výpomoc
Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Příjmy fyzické osoby z působení na Maltě
Zahraniční zaměstnavatel - sociální a zdravotní pojištění
Příjem za poskytnutí receptur
Změna uplatňování výdajů v daňovém přiznání u fyzické osoby
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Paušální daň
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnanec podniká
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Pracovněprávní vztahy na dobu určitou a zdravotní pojištění
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Daňové aktuality
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů