Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ

Plné znění otázky

Od kterého měsíce má rodič nárok na odpočet = daňové zvýhodnění u dítěte (studenta VŠ), současný věk dítěte 22 let? Dítě ukončilo školní docházku maturitou v roce 2016 (odpočet) do 31. 8. 2016, následně pokračovalo (studium navazovalo) v jazykové škole (roční studium) opět studium uplatněno do 31. 8. 2017 - o prázdninách nemělo žádné zaměstnání, které by zakládalo účast na nemocenském pojištění, ani nebylo celý měsíc 7-8/2017 vedeno na ÚP. Od 8/2017 - dosud = nezaměstnaný, částečně dítě bylo vedeno na ÚP a některé měsíce si samo platilo zdravotní pojištění (osoba bez zdanitelných příjmů). V měsíci 6/2018 se dítě přihlásilo na VŠ a zároveň k 25. 6. 2018 dostalo vyjádření školy, že bylo přijato ke studium pro školní rok 2018/2019. Pro zdravotní pojišťovnu na základě tohoto rozhodnutí školy bylo dítě vzato do registrace (platba stát) již od měsíce 7/2018. Platí to i pro odpočet = daňové zvýhodnění (dítě) pro rodiče, nebo pro daňové zvýhodnění platné až od 9/2018 a dále.?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Daňové slevy na děti v Česku jsou vysoké
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Odpovědi na dotazy plátců daně

Související otázky a odpovědi

Čtyřměsíční pracovní cesta
Poskytování poukazů
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě při předčasném ukončení studia
Daňové zvýhodnění
Sleva na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Sleva na dítě žijící na Ukrajině
Daňové zvýhodnění o prázdninách
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě u nového zaměstnance
Sleva na studenta
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na vyživované dítě
Sleva na studující zletilé dítě
Daňové zvýhodnění na studující dítě
Daňové zvýhodnění VOŠ
Sleva na dítě - pomaturitní studium

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
586/1992 Sb. o daních z příjmů