Odchodné - strážník městské policie

Plné znění otázky

Dle novely zákona o obecní policii (zákon č. 553/1991 Sb.) bylo strážníkům přiznáno od 1. 1. 2021 odchodné. Odvádí se z tohoto odchodného ZP, SP a daň z příjmů?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Cestovné a určení začátku nástupu na služební cestu
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Příjmy započtené do limitu 80 100 Kč za rok 2019 pro daňové zvýhodnění na děti
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Paušální daň
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
OSVČ - starobní důchodce
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Ukončení podnikání fyzické osoby
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Student a zdravotní a sociální pojištění
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody a zdravotní pojištění po 1. 1. 2021
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění na přelomu let 2020 a 2021 v příkladech
Důležité částky a změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související předpisy

592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů
361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů