Uznání bezplatného stravování na cestách při zdravotních problémech, dietách apod.

Plné znění otázky

Jak postupovat při vyúčtování tuzemskou nebo zahraniční pracovní cestu při bezplatně poskytnuté snídani, když se jí zaměstnanec neúčastnil, a to z důvodu potravinové alergie, různé diety (bezlepkové apod.), vegetarián či vegan, dočasné zdravotní obtíže bez vystavení lékařského potvrzení, anebo při časném odletu, kdy čas snídaně byl až po odjezdu z hotelu, kde si vyžádá potravinový balíček, ale není jim poskytnut, nebo si nevyžádá potravinový balíček. Máme snídani uznávat jako bezplatně poskytnutou a krátit stravné, anebo neuznávat? Jak postupovat v obdobném případně při obědě či večeři, pokud nám zaměstnanec nahlásí, že se nemohl účastnit z některého z výše uvedených důvodů. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Cestovní náhrady v roce 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související otázky a odpovědi

Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Cestovní náhrady
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty
Stravné - cestovní náhrady
Stravné
Pracovní cesta do Číny - stravné z hlediska časových pásem
Výpočet stravného
Přerušení pracovní cesty

Související předpisy

§ 109. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 163. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 170. 5 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 176. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 179. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 7 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů