Potvrzení o zdanitelných příjmech

Plné znění otázky

Kdy (v kterém roce) se uvede do Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci příjem, když výplata proběhne např. poslední den v měsíci, kdy byla odvedena práce? Za práci vykonanou v prosinci dostane zaměstnanec výplatu dne 31. 12., nikoliv v lednu následujícího roku.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Splatnost mzdy (nejenom) za práci přesčas
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Potvrzení o výši příjmu pro banku
Přechod z měsíční mzdy na hodinovou
Odměny zdravotníkům
Náhradní volno, výpočet mzdy
Výplata mzdy po úmrtí zaměstnance
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Plánování směn a práce přesčas
Mzda zaměstnancům malé s. r. o. v období celorepublikové karantény kvůli koronaviru
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Hodinová mzda
Výplatní pásky
Splatnost mzdy
Snížení mzdového výměru
Výplatní termín
Výplata mzdy v cizí měně
Přeplatek mzdy
Spropitné do mzdy
Elektronická výplatní páska
Exekuční srážka ze mzdy po vyplacení zálohy

Související předpisy

§ 5. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů