Přesčasy a dohoda o provedení práce

Plné znění otázky

Zaměstnankyně pracuje na dohodu o provedení práce, ve smlouvě není sjednáno, kolik hodin bude pracovat v týdnu. Pokud odpracuje celý měsíc 157,5 (tzn. 7,5 ráno * 21 dní) + 2 hodiny odpoledne (5x za měsíc po 2 hodinách odpoledne), jsou tyto hodiny považovány za přesčas? Jak se posuzuje přesčas u dohody o provedení práce a pracovní činnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Spory o mzdu za práci přesčas
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhradní volno za práci přesčas
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Nařízení práce přesčas
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
DPP a evidence pracovní doby
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Práce přesčas
Práce přesčas
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin

Související předpisy

§ 74-77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce