Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost

Plné znění otázky

Lze v rámci dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce dohodnout se zaměstnancem pracovní pohotovost?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Pracovní pohotovost
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Vánoční brigády
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pracovní pohotovost

Související otázky a odpovědi

Dohoda o pracovní činnosti - počet hodin
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a evidence pracovní doby
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Přesčasy a dohoda o provedení práce
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
DPP a DPČ
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zaměstnání OSVČ na DPP
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Pracovní pohotovost u dohod konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země

Související předpisy

§ 75-78, 138, 140 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce