Příplatek za noční směnu

Plné znění otázky

Jak je to s příplatkem za noční směnu, pokud zaměstnanci pracují od 6 do 18 hod.? Platíme 11 hodin, 1 hodina je přestávka. Příplatek za noční směnu je od 22 hod. Máme zaplatit příplatek za noční 8 hodin nebo 7,5 hodin? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběh příplatků
Noční práce vs. práce v noci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Pracovní pohotovost
Den pracovního klidu v noční směně
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Nový svátek v roce 2016
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Práce ve svátek
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Principy a podmínky odměňování práce přesčas
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci

Související otázky a odpovědi

Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Délka pracovní doby
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce přesčas a její proplacení
Náhradní volno
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Dohodáři na home office a příplatky za víkendy, svátky
Příplatky a dohoda o pracovní činnosti
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Příplatky a dohoda o provedení práce

Související předpisy

§ 88, 116 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce