Příplatek za noční směnu

Plné znění otázky

Jak je to s příplatkem za noční směnu, pokud zaměstnanci pracují od 6 do 18 hod.? Platíme 11 hodin, 1 hodina je přestávka. Příplatek za noční směnu je od 22 hod. Máme zaplatit příplatek za noční 8 hodin nebo 7,5 hodin? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Nový svátek v roce 2016
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Příplatek ke mzdě a rovné zacházení
Práce ve svátek v pracovněprávních souvislostech
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Práce ve svátek
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Provizní odměna za práci a svátek

Související pracovní situace

Noční práce vs. práce v noci
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Den pracovního klidu v noční směně
Pracovní pohotovost
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek

Související otázky a odpovědi

Příplatek za noční a odpolední směnu
Délka pracovní doby
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Práce ve svátek
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu
Práce přesčas a její proplacení
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Náhradní volno
Náhradní volno a práce ve svátek
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Kratší pracovní úvazek
Práce přesčas ve státní svátek
Příplatky a dohoda o provedení práce
Hodinová mzda
Plánování směn a práce přesčas

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce