Zvláštní způsob určení platového tarifu

Plné znění otázky

Dovoluji si Vás požádat o stanovisko k nastavení zvláštního způsobu určení platového tarifu v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (dále jen "nařízení vlády"). Ve vnitřním řídícím aktu organizace je uvedeno, jak organizace zařazuje zaměstnance v do platového tarifu v první až páté platové třídě. Je stanoveno, že při nástupu jsou všichni zaměstnanci zabezpečující stejnou činnost zařazeni do 5.PT a 5.PS. Vliv na postup v rámci platových stupňů má následně odpracovaná doba u organizace (např. odpracovaná doba u organizace 1 - 3 roky - 6.PS, 4 - 9 let - 7.PS atd.) Dále je ale uvedeno, že pokud do 3 měsíců od nástupu, tj. do doby skončení zkušební doby, doloží zaměstnanec zápočtový list nebo potvrzení o praxi, že vykonával shodnou či obdobnou činnost, kterou nyní u zaměstnavatele zabezpečuje, bude mu tato praxe odpovídajícím způsobem uznána a může se v rámci stanoveného zvláštního způsobu určení platového tarifu u zaměstnavatele posunout do vyššího platového stupně. Prosím o stanovisko, zda je tento postup u organizace možný. Zda nedochází k porušení nařízení vlády tím, že se kombinuje § 4 a § 6 nařízení vlády, př. pokud je postup možný, zda je možné i u organizace stanovit, že se u zvláštního určení platového tarifu může započítávat doba dle § 4 odst. 4 a odst. 5 nařízení vlády. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související články

Katalog prací
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2020
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016
Odměňování zaměstnanců platem - otázky a odpovědi
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 1. část
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Kolektivní dohoda vyššího stupně
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Změny v zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd, 2. část
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018

Související otázky a odpovědi

Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Evidence odpracované směny
Dohoda o mlčenlivosti, konkurenční doložka
Zařazení učitele střední školy - praxe
Přeřazení zaměstnance na jinou práci
Zpětný doplatek základního platu učitelky
Odměny z hospodářské činnosti
Výpočet dělené směny
Zařazování umělecko-technických pracovníků do platových tříd a stupňů
Zařazování do platových tříd
Příplatek za vedení pro ředitele
Počítání přestupného roku při zápočtu praxe
Stanovení platu ředitelce základní školy
Zařazení ředitelky mateřské školy do platové třídy
Příplatek za vedení pro ředitele příspěvkové organizace
Příplatek za vedení tajemníka městského úřadu
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Platové zařazení ředitele školy
Asistent na základní škole
Platový dekret ředitelky školy
Přípravná třída - třídnictví
Zvláštní příplatek nezdravotnickým pracovníkům

Související předpisy

§ 123 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě