Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1

Plné znění otázky

Od 1. 1. 2019 je změna pro výpočet superhrubé mzdy u cizinců s A1. Máme cizince z Německa s A1 – jaké je procento povinného pojistného za zaměstnavatele (sociální + zdravotní pojištění) v Německu pro výpočet daně od 1. 1. 2019 ze superhrubé mzdy u cizinců s A1 z Německa? Solidární daň musí být asi také stále odváděna? A dodržuje se náš maximální vyměřovací základ na sociální pojištění? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Pracovní volno
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod do zdravotnického zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Nepříznivé povětrnostní vlivy a živelní události
Pohřeb spoluzaměstnance
Přestěhování
Prostoj
Svatba blízké osoby
Úmrtí blízké osoby
Vlastní svatba
Vyhledání nového zaměstnání
Souběžná činnost

Související články

Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Výkon nelegální práce cizinci
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
DPP a ztráta na výdělku
Odměna při přiznání starobního důchodu
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Sociální a zdravotní pojištění u nerezidenta ČR
Dohoda o provedení práce u cizince
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Roční zúčtování
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Zaměstnání cizince na DPP
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Zaměstnání cizince v ČR
Zaměstnávání cizinců
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Cizinci - prodloužení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů