Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1

Plné znění otázky

Od 1. 1. 2019 je změna pro výpočet superhrubé mzdy u cizinců s A1. Máme cizince z Německa s A1 – jaké je procento povinného pojistného za zaměstnavatele (sociální + zdravotní pojištění) v Německu pro výpočet daně od 1. 1. 2019 ze superhrubé mzdy u cizinců s A1 z Německa? Solidární daň musí být asi také stále odváděna? A dodržuje se náš maximální vyměřovací základ na sociální pojištění? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Práce přesčas
DPP a ztráta na výdělku
Odměna při přiznání starobního důchodu
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Sociální a zdravotní pojištění u nerezidenta ČR
Dohoda o provedení práce u cizince
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Cizinci a odvody
Fiktivní pojištění - EU
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Roční zúčtování
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Pojistné zahraničního zaměstnance
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Přihlášení na zdravotní pojišťovnu
Náklady související s přijetím zahraničního zaměstnance
Obchodní zástupci na Slovensku
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců

Související články

Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Výkon nelegální práce cizinci
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců v České republice
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů