Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Plné znění otázky

OSVČ má živnostenské oprávnění od r. 2015, pobyt v ČR, státní příslušnost je Tunis. Uplatňuje výdaje procentem z příjmu - nižší limit. Může si uplatnit daňové zvýhodnění na své 2 vyživované děti, školkovné, slevu na manželku, která je na RD a má příjem za zdaňovací období cca 56 000 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy

Související otázky a odpovědi

Sleva na vyživované dítě
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Zdanění příjmů občana Slovenska
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Příjmy z EU a DPFO
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Rezident x nerezident ČR
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Profesionální sportovec a DPFO
Daň z příjmů fyzických osob - daňový rezident a sleva na děti
Ukrajinec - slevy na dani
Zahájení podnikání - daňový rezident na rodičovské dovolené
Fyzická osoba OSVČ (práce v Německu)
Sleva u nerezidenta
Příjmy z EU
Fyzická osoba - příjmy z členského státu EU

Související předpisy

§ 2. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35ba. 1. a), b) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35ba. 2 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35bb zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 35c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů