Kindergeld a daňové zvýhodnění

Plné znění otázky

Otec pracuje v Německu a pobírá tzv. Kindergeld. Matka pracuje v ČR a chce uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je to možné? Jaké potvrzení musí svému zaměstnavateli matka přinést - od německého zaměstnavatele otce nebo stačí čestné prohlášení otce, že zvýhodnění neuplatňuje?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Snížení základu daně: úvěr
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu

Související články

Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Odpovědi na dotazy plátců daně
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
Zvýhodnění na dítě
Zdanění švýcarského příjmu
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Rodné listy dětí
Sleva na dítě
Svěření do péče a daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky
Daňové zvýhodnění na dítě
Odpočet na studenta VŠ
Student nad 26 let
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů