Fyzická osoba OSVČ (práce v Německu)

Plné znění otázky

Fyzická osoba, OSVČ (neplátce DPH), vykonává práci v Německu. Za celý rok 2017 měl příjem jen od německé firmy, které vystavoval faktury za uvedené práce (práce s hliníkem) v Německu. Tato fakturace tvořila 100% jeho příjmů. V Německu měl přechodný byt, rodinu má v Česku. Jak bude tento příjem danit? Klasicky v § 7 v českém daňovém přiznání v českém daňovém přiznání?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Příjmy z EU a DPFO
Profesionální sportovec a DPFO
Zdanitelné příjmy v ČR a EU, přehled zdravotního a sociálního pojištění 2018
Podíly na zisku z Itálie
Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Přiznání k DPFO - veterinářka žijící v Kanadě
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Zdanění důchodu
Sleva na poplatníku žijícího v Austrálii s příjmy v ČR
Zdanění příjmů u USA
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Daňový nerezident ČR
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění příjmů z Německa
Zdanění důchodu z Rakouska
Rezident x nerezident ČR

Související předpisy

§ 6i zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty