Zahájení podnikání - daňový rezident na rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Ukrajinka, která zde má trvalé bydliště – daňový rezident na rodičovské dovolené, začíná podnikat jako OSVČ – hostinská činnost - od října otevírá pronajatou restauraci.

1) Předpokládám, že jde o zahraniční fyzickou osobu, která je povinna vést účetnictví (podvojné) a je nutno respektovat pravidla podvojného účetnictví a HV k 31. 12. pak je základ daně OSVČ?

2) Do června 2019 pobírá rodičovský příspěvek (má 2 děti nyní 4 a 2,5 roku staré), ale musí se přihlásit na sociální a zdravotní? Předpokládám, že na vedlejší činnost (hlavní péče o dítě), zálohy na sociální platit nebude a v Přehledu za rok 2018 pak vyjde, zda bude platit sociální. A jak v tomto případě zdravotní?

3) Předpokládaný obrat je cca 450 000 měsíčně. Jakmile dosáhne obrat 1 mil., zaregistruje se jako plátce DPH a bude postupovat dle zákona, měsíční plátce DPH, kontrolní hlášení?

4) Ale EET se na ni vztahuje, i když není plátce DPH, tržby v hotovosti musí tedy evidovat od prvního dne otevření restaurace?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související články

Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Sociální zabezpečení studentů
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Rezident x nerezident ČR
Příjmy z EU
Fyzická osoba - příjmy z členského státu EU
Sleva na vyživované dítě
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnanci nerezidenta
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Zdanění příjmů z Austrálie
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Příjmy z EU a DPFO
Závislá činnost na Slovensku

Související předpisy

§ 3-6 zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
§ 94, 4a, 5, 6-6e zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 42-44 zákona 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
§ 5 zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
§ 7 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 1-4 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví