Sleva u nerezidenta

Plné znění otázky

Může daňový nerezident (zaměstnanec z Ukrajiny, který v ČR pracuje pouze 2 měsíce) podepsat prohlášení k dani a uplatňovat základní slevu na poplatníka?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy

Související otázky a odpovědi

Sleva na vyživované dítě
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daň z příjmů fyzických osob - daňový rezident a sleva na děti
Ukrajinec - slevy na dani
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Kindergeld a daňové zvýhodnění
Zdanění příjmů občana Slovenska
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Výplata podílů na zisku do Německa
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Zaměstnanci nerezidenta
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR

Související předpisy

§ 35ba zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů