Daň z příjmů fyzických osob - daňový rezident a sleva na děti

Plné znění otázky

Fyzická osoba-nepodnikatel má příjmy z ČR, které nedosahují poloviny minimální mzdy, a k tomu příjmy z Rakouska, použila jsem metodu vynětí. Po sečtení příjmů z ČR i z Rakouska vychází daňový bonus. Má dvě děti. Je to takto správně nebo se daňový bonus počítá jen z příjmů z ČR? A druhý případ - fyzická osoba-nepodnikatel má příjmy jen z Rakouska, ale je daňový rezident ČR, může si udělat přiznání a uplatnit daňové zvýhodnění na děti? V případě, že ano, má použít metodu vynětí nebo zápočtu? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Sleva na vyživované dítě
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Zaměstnanci nerezidenta
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Závislá činnost na Slovensku
Zdanění příjmů z Austrálie
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Penzijní pojištění vyplácené z EU
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního

Související předpisy

§ 35c. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 38f. 4 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů