Fyzická osoba - příjmy z členského státu EU

Plné znění otázky

OSVČ (plátce DPH v tuzemsku) dosud fakturoval služby firmě v členském státě - Velká Británie. Platil sociální i zdravotní pojištění v tuzemsku. Od listopadu 2017 se musí  registrovat v Německu na finančním úřadě (pracuje pro německoku firmu). Od roku 2018 bude mít nad 90 % příjmu mimo Českou republiku. Jak postupovat z hlediska platby sociálního a zdravotního pojištění, když zdravotní služby chce jako dosud využívat v České republice -  má své lékaře v místě bydliště). Kde se má hlasit v Německu a co to je žlutá zdravotní karta a jak by ji mohl získat?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Příprava zákona o zahraniční službě
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Související otázky a odpovědi

Rezident x nerezident ČR
Výplata podílu na zisku ze Švýcarska
Příjmy z EU
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Zdanitelné příjmy v ČR a EU, přehled zdravotního a sociálního pojištění 2018
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zdanění příjmů z podnikání prostřednictvím webové překladatelské platformy
Příjmy z EU a DPFO
Závislá činnost na Slovensku
Český pracovník na misi v nesmluvním státě
Irský pilot v České republice
Zdanění souběhu důchodů tuzemského a zahraničního
Srážková daň a služby ze Seychel
Zdanění příjmů z USA - student
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Profesionální sportovec a DPFO
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR
Zahájení podnikání - daňový rezident na rodičovské dovolené
Daňové přiznání a výdělek v Kanadě