Ztracený doklad

Plné znění otázky

Zaměstnanec (společník) na pracovní cestě ztratil doklad za pohonné hmoty za 1800 Kč. Úhradu vidím v bance (platil kartou). Pokud nám napíše čestné prohlášení, že doklad ztratil, můžeme oněch 1800 Kč dát do nákladů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Cestovní náhrady v roce 2020
Stravné při tuzemských pracovních cestách
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Určení základní sazby zahraničního stravného
Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023 v souvislostech
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady 2023
Automobil v pracovněprávních vztazích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Daňové aktuality
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce
Cestovní náhrady v roce 2022
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021

Související otázky a odpovědi

Cestovní náhrady
Průměrná spotřeba
Náhrada výdajů při pracovní cestě
Zahraniční stravné u podnikatele
Náklady na stravování při pracovní cestě
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Krácení stravného při pracovní cestě
Stravenka a stravné
Stravné a cestovní náhrady pro jednatele
Tuzemské stravné u OSVČ
Použití soukromého vozidla zaměstnance
Stravné - konkrétní aplikace § 163 odst. 4 zákoníku práce
Přerušení pracovní cesty a nárok na stravné
Stravné při přestupu na letišti
Nárok na stravenkový paušál při pracovní cestě
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Stravovací paušál a stravné při pracovní cestě
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Výúčtování cestovních náhad - kurz při směně, překročení u zahraniční/tuzemské pracovní cesty

Související předpisy

§ 157. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 185 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 24. 2. zh) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů