Nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Od 1. 1. 2017 zaměstnáváme pedagogického pracovníka s nárokem na dovolenou 40 dní (za rok). Jeho pracovní poměr bude trvat do 27. 8. 2017. Od 28. 8. 2017 dojde k uzavření dohody, ve které bude změněn druh vykonávané práce a zaměstnanec bude nepedagogický pracovník s nárokem na dovolenou 25 dní (na rok). Pracovní poměr bude trvat až do konce roku 2017. Můžete nám, prosím, sdělit jaký bude jeho nárok na dovolenou v roce 2017?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související otázky a odpovědi

Nařízená dovolená a neplacené volno
Učitelka v MŠ - nárok na dovolenou
Proplacení dovolené
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Dovolená - nárok za odpracované dny vs. kalendářní rok
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Nárok na řádnou dovolenou
Krácení dovolené a ošetřovné
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpočet nároku na dovolenou
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Nárok na dovolenou - čerpání dovolené
Dovolená - dovolenkový lístek
Dovolená od 1. 1. 2021 za přesčasy a nadúvazek
Krácení dovolené
Čerpání dovolené po peněžité pomoci v mateřství

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce