Učitelka v MŠ - nárok na dovolenou

Plné znění otázky

 Dne 28. 8. 2017 se bude zaměstnankyně vracet z rodičovské dovolené na místo učitelky v MŠ. Nárok ve výši 40 dní (splňuje podmínky nároku) se jí bude krátit o 4/12 za zameškané dny z důvodu rodičovské dovolené. Bude se jí zkrácený nárok na dovolenou zvyšovat, popřípadě o kolik dní, když od 27. 3. se vrátila z rodičovské dovolené na záskok za nemocnou učitelku. Předpokládaný návrat nemocné kolegyně je 31. 5. a poté bude opět na rodičovské dovolené do 27. 8. 2017. Současně máme problém s tím, kdy si učitelka po rodičovské dovolené má řádnou dovolenou vyčerpat, když ji vznikne nárok na 26,5 dne dovolené, od srpna do konce roku jsou pouze 4 dny vánočních prázdnin. Čerpání dovolené v délce skoro 1 měsíce není za provozu mateřské školy možné, je nutné dodržet počet pedagogických pracovníků na počet dětí, přijmout jinou učitelku na dobu 1 měsíce za učitelku, která čerpá dovolenou, je jednak dosti značný mzdový výdaj a také kde v průběhu roku sehnat kvalifikovanou učitelku. Proplacení dovolené v tomto případě zákon neumožňuje.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Čerpání dovolené
Výměra dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Jak správně zkrátit dovolenou
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené po rodičovské, mateřské a rodičovské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená (mateřská a rodičovská dovolená)
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Nárok na dovolenou v r. 2021 po mateřské dovolené
Dovolená za rok 2021
Mateřská dovolená, penzijní připojištění a zbývající dovolená
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Dovolená při překrývání mateřské a rodičovské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou - mateřská a rodičovská dovolená
Dovolená
Dovolená
Výpočet dovolené za odpracované dny
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 218, 223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce