Lékař zakázal nosit OOPP - obuv

Plné znění otázky

Zaměstnanec přinesl od svého obvodního lékaře potvrzení, že nemůže nosit námi nařízenou ochrannou obuv. Tato obuv je k jeho výkonu práce nezbytně nutná. Jak máme postupovat? Pokud ho pošleme k našemu závodnímu lékaři, a ten potvrdí totéž, a my víme, že na jinou práci zaměstnance není možné převést, jakým způsobem máte ukončit pracovní poměr a jak je to s případnou výpovědní lhůtou? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Přizpůsobení pracoviště po pandemii COVID-19 a ochrana pracovníků před šířením onemocnění
BOZP mladistvých zaměstnanců
Bezpečné používání žebříků na pracovištích
Chemická bezpečnost na pracovišti
Ohrožení nemocí z povolání
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent

Související otázky a odpovědi

Čištění cisteren na pitnou vodu
Kryty na topení v mateřské škole
Výstupní prohlídka
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží

Související předpisy

§ 41, 51, 52, 104, 106 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
495/2001 Sb. , kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků