Karta BOZP pro profesi: Kominík

Vydáno: 1 minuta čtení

Kominík provádí veškeré činnosti spojené s montáží, demontáží, opravou, instalací, čištění komínů, kouřovodů, kouřových kanálů, spalinových cest, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Dále provádí také montáž a demontáž systémových komínů, svislých kouřovodů s funkcí komínů a vzduchových spalinových systémů, testuje konstrukční části komínových těles, kontroluje a měří vypouštěné látky a měří účinnosti spalování u všech druhů paliv. Dále kominík realizuje tahové, kouřové a tlakové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti, včetně čištění betonových, zděných, kovových kouřovodů.

Související dokumenty

Související články

Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Karta BOZP pro profesi: Mechanik zařízení elektronických komunikací
Karta BOZP pro profesi: Pěstitel zemědělských plodin
Karta BOZP pro profesi: Pokrývač
Karta BOZP pro profesi: Kosmetička a vizážistka
Karta BOZP pro profesi: Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu
Karta BOZP pro profesi: Řidič silniční osobní dopravy
Karta BOZP pro profesi: Lékař
Karta BOZP pro profesi: Potápěč
Karta BOZP pro profesi: Kameník
Karta BOZP pro profesi: Zedník
Karta BOZP pro profesi: Operátor řídicího centra
Karta BOZP pro profesi: Strojník vodárenských zařízení
Karta BOZP pro profesi: Hutník kovů
Karta BOZP pro profesi: Jeřábník
Karta BOZP pro profesi: Deratizér

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související otázky a odpovědi

DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Délka pracovní doby
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Plnění tlakových lahví
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Preventivní prohlídky a práce v noci
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní