Lékařské prohlídky a řízení firemního vozidla

Plné znění otázky

Prosím, pokud je to možné odpovědět na danou problematiku, nebo alespoň názor. Dovoluji si nejdříve uvést problém. Bylo napsáno mnoho článků, úvah a doporučení na téma tzv. referentské vozidlo, řidiči referentského vozidla, manažerské vozidlo, případně poskytnutí těchto vozidel jak pro služební, tak soukromé účely (podotýkám, že mi nejde o daňovou problematiku). Existují různá stanoviska, kdy je zaměstnanec, který řídí toto vozidlo řidičem referentského vozidla, kdy jen řidičem apod., s tím souvisí názory, že pokud jde o řízení referentského vozidla, měl mít zaměstnanec další pracovněprávní vztah pro výkon této práce (řízení) nebo zapsán další druh práce v pracovní smlouvě (např. referent odbytu, řidič firemního vozidla), nebo vyjádřen souhlas v pracovní smlouvě (nebo závazek) řídit toto vozidlo. Jsou prezentovány názory, že pokud toto vozidlo řídí zaměstnanec jen příležitostně (např. ekonom jede vyřizovat do banky, personalista na ÚP), nejde o řízení referentského vozidla (není nutná lékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb) a platí zdravotní způsobilost dle „silničního zákona“. Dotazy Příloha č. 2 čl. II. bod 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb. ve znění od 15. 12. 2017 stanoví obsah a systém lékařských prohlídek pro zaměstnance, kteří řízení motorového vozidla vykonávají jako obvyklou součást výkonu jejich práce (sjednaného druhu práce) nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby. Lhůty periodických prohlídek jsou stanoveny s ohledem na věk a výkon práce v kategorii 1 nebo 2 až 4. Domnívám se, že řízení jakéhokoliv vozidla je prací rizikovou a z toho důvodu např. práce účetní, která řídí firemní vozidlo (i když příležitostně) vykonává práci rizikovou a musí být zařazena do kategorie 2.

1) Je možno přesně definovat, kdy musí zaměstnanci, kteří řídí firemní vozidlo (nesprávně referentské či manažerské) absolvovat vyhláškou (viz příloha č. 2 čl. II bod 5) dané lékařské prohlídky a kdy postačí, aby zaměstnanci k řízení firemního vozidla platila lékařská prohlídka (řidič občan) podle silničního zákona a platné vyhlášky?

2) Je možné uvést do pracovní smlouvy jako další druh sjednané práce např. referent odbytu, řidič firemního vozidla (apod.), nebo postačí uvést, že zaměstnanec souhlasí (zavazuje se) řídit dle potřeby firemní vozidlo?

3) Jaké lékařské prohlídky mají absolvovat statutární orgány (jednatel apod.) firem a institucí pro řízení firemního vozidla (tzv. manažerského) vozidla? Jak to mají řešit statisíce podnikatelů OSVČ, advokáti, lékaři, nejrůznější poradci, kteří využívají „firemní vozidlo“.

Poznámka:

• Termín ve vyhlášce „obvyklá součást výkonu práce“ je nejen právně, ale i legislativně vadný (může jít o řidiče z povolání).

• Lhůty periodických prohlídek v příloze diferencované podle kategorizace vykonávaných prací je nesprávné a řízení auta je jednoznačně činnost riziková, bez ohledu na pracovní zařazení, např. účetní nebo ředitel, kteří řídí (i když příležitostně) je v kategorii 2 nikoliv v kategorii 1.

• V případě havárie a tedy pracovního úrazu, invalidity, smrti atp. co bude vyžadovat pojišťovna, aby bylo možné odškodnit postižené (z titulu úrazového pojištění, které hradí zaměstnavatel – odvod z mezd), tedy odškodnění dle ZP, případně NOZ.

• Jednou provždy opustit pojem/termín referentské či manažerské vozidlo, vždy jde o firemní vozidlo (či vozidlo instituce). Odpadnou tak dohady, kdy toto vozidlo je použito v režimu referentského vozidla, kdy řidič tohoto vozidla je v režimu dle bodu 5 přílohy a kdy nikoliv apod.

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Automobil v pracovněprávních vztazích
BOZP mladistvých zaměstnanců
Karta BOZP pro profesi: Pečovatelka dětí, chůva
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Máme veliké štěstí - zamyšlení u příležitosti zahájení diskuse o podstatě bezpečnosti práce
Jak pandemie urychlila změny v BOZP
Bezpečnost práce je věc kolektivní
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Poskytování OOPP v době pandemické pohotovosti
Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Kam kráčíš BOZP?
Karta BOZP pro profesi: Zubní lékař
Karta BOZP pro profesi: Kominík
Karta BOZP pro profesi: Veterinární lékař – veterinární asistent
Náhrada škody za nemoc covid-19 a úrazy při home office
BOZP v digitalizovaném světě
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Související otázky a odpovědi

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Zdravotní prohlídky učitelů
Výstupní prohlídka
Preventivní prohlídky a práce v noci
Lékařská prohlídka u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
DPP - vstupní prohlídka
Úklidové služby
Lékařská prohlídka zaměstnance
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Externí vedoucí pracovník
Délka pracovní doby
Zdanění náhrad při pracovním úrazu

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce