Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, přinesl řadu změn institutů obsažených jednak v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákoník práce"), jednak v jiných právních předpisech, přičemž část těchto změn nabyla účinnosti dnem 30. července 2020 (například změny v doručování či změny týkající se pracovní doby), ostatní pak nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2021. Zákonodárce do změn s odloženou účinností zařadil i změny týkající se dovolené, které jsou zároveň prezentovány jako změny zásadní či koncepční (viz Důvodová zpráva k výše citovanému zákonu dostupná na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).

Snahou tohoto příspěvku je přiblížit čtenářům institut dovolené v podobě dosud neúčinných změn právní úpravy, které budou doplněny komparací s právní úpravou dosud účinnou, jakož i několika jednoduchými příklady výpočtu dovolené v jednotlivých případech. Jak známo, právo na dovolenou vzniká při splnění zákonných podmínek zaměstnancům, kteří konají práci pro zaměstnavatele v pracovním poměru. Jedná-li se o zaměstnance, kteří konají pro zaměstnavatele práci v právním vztahu založeném některou z…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Obálka časopisu Personální a sociální právní kartotéka 11/2020

Personální a sociálně právní kartotéka 11/2020

Téma měsíce

Změny v právní úpravě dovolené od 1. ledna 2021 Otevřít číslo Archiv časopisu

Prozkoumejte téma