Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou

Nejvýznamnějším parametrem, na němž od 1. ledna 2021 závisí délka dovolené zaměstnance v příslušném kalendářním roce, je vedle výměry dovolené především délka jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen „TPD“). Zatímco právní úprava, ve znění účinném do 31. 12. 2020, vycházela při určení délky dovolené z počtu pracovních dnů připadajících zaměstnanci podle rozvrhu směn pravidelně, popřípadě v průměru na týden jeho dovolené, a délka dovolené byla tudíž vyjádřena v „pracovních dnech dovolené“, nová koncepce dovolené od 1. ledna 2021 opustila toto pravidlo a nahradila je určením dovolené v hodinách, přičemž délka dovolené se stanoví v závislosti na počtu celých násobků stanovené nebo kratší TPD odpracovaných zaměstnancem v příslušném kalendářním roce a na výměře dovolené.

Závislostí délky dovolené na počtu odpracovaných hodin se v nové koncepci dovolené výrazně prosadil zásluhový princip, který převážil nad dřívějším kritériem délky trvání pracovního poměru v příslušném kalendářním roce. Stanovené kritérium konkrétní délky TPD zaměstnance pro výpočet délky jeho dovolené zajišťuje také rovnost mezi zaměstnanci se shodnou délkou TPD a odstraňuje dřívější rozdíly vyplývající z různé délky směn připadajících na 1 den čerpané dovolené a koneckonců i na výpočet…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

Prozkoumejte téma