Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnancem (pozice prodavače) na základě žádosti zaměstnance , že mu bude zkrácen pracovní úvazek (na 20 hodin týdně). Pracovní doba bude pevná, zaměstnanec odpracuje každý den 4 hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.). V dodatku pracovní smlouvy bude uvedeno, že se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na zkráceném pracovním úvazku v rozsahu 20 hodin týdně. Je potřeba, aby v dodatku pracovní smlouvy byl uveden důvod, proč zaměstnanec žádá o zkrácení pracovní doby? Zaměstnanec o zkrácení pracovní doby žádá z osobních důvodů, je mu 57 let a nemá osobní potřebu být v práci 8 hodin). Zaměstnavatel jeho rozhodnutí přivítal, protože plánuje omezení prodeje zboží ve své prodejně z důvodu nizké poptávky po zboží.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Vratka přeplatku na dani zaměstnanci
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Stanovení týdenní pracovní doby
Vyrovnávací období zaměstnance
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Hodinová mzda
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Zákoník práce
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas ve státní svátek
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Nařízení práce přesčas
Přestávka v práci

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Co se skrytými přesčasy?
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba v obchodě
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Náhradní volno za práci přesčas
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Práce přesčas při práci ve svátek
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související předpisy

§ 80 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce