Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance

Plné znění otázky

Máme v pracovním poměru zaměstnance jehož týdenní pracovní doba činí 20 hodin a je rozvržena rovnoměrně do 5 pracovních dní. Ideálně by měl tedy pracovat od pondělí do pátku 4 hodiny denně. Bude se jednat o rovnoměrné rozvržení i v tom případě, když bude pracovat 8 hodin od pondělí do středy a v sobotu a v neděli po 3 hodinách? Celkem opět 20 hodin týdně. Příplatky za sobotu a neděli budou proplaceny.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Pracovní doba v obchodě
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Odstupné a zdravotní pojištění
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Náhradní volno za práci přesčas
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Vyrovnávací období zaměstnance
Stanovená týdenní pracovní doba
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zákoník práce
Hodinová mzda
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
Plánování směny a svátek
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Správná výše týdenní pracovní doby
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu

Související předpisy

§ 78 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce