Náhradní volno při kratší pracovní době

Plné znění otázky

Zaměstnanec odměňovaný mzdou má se zaměstnavatelem sjednanou kratší pracovní dobu (§ 80 ZP) např. 30 hod/týden s tím, že je pevně stanovena pracovní doba v jednotlivých dnech v týdnu (pondělí 7,5 hod, úterý 7 hod, středa 4 hod, čtvrtek 7,5 hod, pátek 4 hod). Občas zaměstnanec po dohodě se zaměstnavatelem pracuje i nad rámec stanovené pracovní doby v daném dni - nejčastěji z důvodu konání školení nebo občas z provozních důvodů. Lze za takové „napracované“ hodiny nad rámec kratší pracovní doby (KPD) poskytnout zaměstnanci náhradní volno v daném měsíci nebo i v dalších obdobích? Např. v dubnu zaměstnanec odpracuje 8 hodin nad rámec sjednané KPD, za duben dostane měsíční mzdu ve standardní výši (= sjednaná měsíční mzda) bez navýšení, tedy jako by odpracoval svůj sjednaný počet hodin, hodiny „navíc“ se pouze zaevidují. V červenci bude čerpat náhradní volno v délce 8 hod - za červenec se mu mzda nebude krátit i přes nepřítomnost z důvodu čerpání náhradního volna. Je takový postup v pořádku?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Opakování pracovního poměru na dobu určitou
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Sick day v hodinách?
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Zákoník práce
Vyrovnávací období zaměstnance
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Poměrná část odměny za pololetí - příspěvková organizace, plat
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Odklízení sněhu
Stravenkový paušál
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas - stanovení maximální výše
1/2 den dovolené a přesčas ve stejný den
Práce přesčas ve státní svátek

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Evidence pracovní doby
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Co se skrytými přesčasy?

Související pracovní situace

Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Sjednání kratší pracovní doby
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce