Písemný rozvrh týdenní pracovní doby

Plné znění otázky

Ráda bych se zeptala na povinnost vypracovávat zaměstnancům písemný rozvrh týdenní pracovní doby, kterou zaměstnavateli ukládá § 84 zákoníku práce od 1. 1. 2021. Stále si nejsem jistá, zda tento písemný rozvrh může být pouze součástí vnitřního předpisu, kde je pracovní doba nastavena - tedy že se jedná o 40 hod./týdně, rovnoměrně rovržena do jednosměnné pracovní doby s přestávkou na oběd 30 min. Kdy základní pracovní doba je od po-pá v době 6.00-14.30 hod. a přestávka na oběd je v době 11.00-11.30 hodin. S touto směrnicí jsou všichni zaměstnanci seznámeni. Nebo, zda se musí předkládat na každý týden/měsíc, tento písemný rozvrh rozdělený po zaměstnancích jednotlivě vždy cca 2 týdny dopředu pro seznámení, přesto, že je týdenní pracovní doba jasně daná, tedy každý den stejná pro všechny zaměstnance? A zda je nutné tyto písemné rozvrhy archivovat? Rozumím, že ve směnném provoze je toto nutné, ale v tomto případě? Nevím, jak toto pravidlo pak uchopit do plánované změny i pro dohody, kdy bude také nutno vypracovat tento písemný rozvrh týdenní doby?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost

Související články

Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Evidence pracovní doby
Pracovní doba v obchodě
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Kontrola evidence pracovní doby
Několik poznámek k pracovní době

Související otázky a odpovědi

Rozsah nabídkové povinnosti po odvolání vedoucího
Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy
Pozbytí zdravotní způsobilosti a možná řešení
Hodinová mzda
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Vyrovnávací období zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Práce o víkendu
Správná výše týdenní pracovní doby
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Stanovení pracovní doby
Proplacení povinné přestávky v práci
Stanovená týdenní pracovní doba
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Plánování směny a svátek
Náhradní volno při kratší pracovní době
Odklízení sněhu
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zákoník práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce