Stanovená týdenní pracovní doba

Plné znění otázky

Společnost zaměstnává 21 zaměstnanců. Jsou rozmístěni ve 3 střediscích. 1 středisko – jedná se o odvoz vody při těžbě ropy a čištění vrtů – stanovená týdenní pracovní doba 37,5 hodiny týdně (zde pracujeme na základě smlouvy, poskytujeme a fakturujeme službu, zaměstnanci jezdí 11 hodin + 2x 0,5 hodiny přestávka, a to 2 dny po sobě a pak 2 dny volno. Zaměstnanci mají docházku od 6 do 18 hodin) 2 středisko – podpůrné činnosti v zemědělství 3 středisko – zaměstnanci zabezpečující provoz včetně kancelářských zaměstnanců Doteď stanovená týdenní pracovní doba v celé společnosti 37,5 hodiny. Chtěli bychom 1 středisko nechat na 37,5 hodiny a 2 a 3 středisko na 40 hodin týdně. Je možné mít v jedné organizaci stanovené dvě týdenní pracovní doby? Je u 1 střediska správně stanovena týdenní pracovní doba 37,5 hodiny?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Sjednání kratší pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související články

Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní doba v obchodě
Novela zákoníku práce stručně v bodech
K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přestávky v práci
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Nová právní úprava dovolené
Zaměstnávání cizinců v České republice

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Stanovení týdenní pracovní doby
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy
Vyrovnávací období zaměstnance
Rovnoměrná týdenní pracovní doba zaměstnance
Změna týdenního úvazku - měsíční mzda
Náhradní volno při kratší pracovní době
Mzdový list, odpracované dny, odpracované hodiny
Řidič kamionu - pracovní doba, přesčasy, podklady pro mzdu atd.
Zákoník práce
Hodinová mzda
Náhrada mzdy při zkrácené pracovní době u jednoho den v týdnu
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Písemný rozvrh týdenní pracovní doby
První směna v týdnu
Zkrácení pracovní doby
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Plánování směny a svátek
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu

Související předpisy

§ 79 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce